column
Resuscitation Center: An Effective Way for Hospitals to Gain High-quality Development
ZHANG Mao, XU Shanxiang
2023, 14(3): 449-452. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0102
Abstract FullText HTML PDF
Application of Artificial Intelligence in Cardiopulmonary Resuscitation
LIU Shuai, ZHU Huadong
2023, 14(3): 453-458. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0711
Abstract FullText HTML PDF
Application of Near Infrared Spectroscopy in Cardiopulmonary Resuscitation
PENG Xiang, LI Xiangmin
2023, 14(3): 459-464. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0637
Abstract FullText HTML PDF
Sudden Cardiac Death in Hypertrophic Cardiomyopathy: Hig-risk Factors and Prevention
PAN Yuhui, SANG Wentao, BIAN Yuan, XU Feng
2023, 14(3): 465-471. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0627
Abstract FullText HTML PDF
Protective Effect of Mesenchymal Stem Cells on Cerebral Ischemic Reperfusion Injury
WANG Jie, LI Xiangmin
2023, 14(3): 472-477. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0734
Abstract FullText HTML PDF
Prehospital Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-hospital Cardiac Arrest
SHI Xiaopeng, YANG Lei, CHENG Yanwei, BAI Weimin, JING Lijuan, QIN Lijie
2023, 14(3): 478-483. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0675
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Community Management of Diagnosis and Treatment of Osteoarthritis and Osteoporosis in the Elderly (Version 2023)
Joint Surgery Group of Beijing Medical Association Orthopaedic Branch
2023, 14(3): 484-493. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0699
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on General Methods for Performance Evaluation of Artificial Intelligence Medical Devices (2023)
Zhejiang University, National Institutes for Food and Drug Control, Shanghai Changzheng Hospital
2023, 14(3): 494-503. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0137
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the 2022 Chinese Guideline for the Management of Pregnancy and Reproduction in Patients with Systemic Lupus Erythematous
TIAN Xinping, ZHAO Jiuliang, LI Mengtao, SONG Yijun, LIU Juntao, ZENG Xiaofeng
2023, 14(3): 504-513. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0119
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the 2023 Chinese Menopause Symptom Management and Menopausal Hormone Therapy Guidelines
CHEN Rong
2023, 14(3): 514-519. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0190
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Artesunate on Lung Injury After Cardiac Arrest and Resuscitation in Pigs and Its Mechanism
LI Feng, WU Xinjie, CHEN Qijiang, LIU Ying, XU Jiefeng, ZHOU Guangju, ZHANG Mao
2023, 14(3): 520-527. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0730
Abstract FullText HTML PDF
An Interpretable Machine Learning Model for Predicting In-hospital Death Risk in Patients with Cardiac Arrest: Based on US Medical Information Mart for Intensive Care Database Ⅳ 2.0
GONG Huanhuan, KE Xiaowei, WANG Aimin, LI Xiangmin
2023, 14(3): 528-535. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0733
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Clinical Characteristics and Resuscitation Outcomes of Adult Patients with In-hospital Cardiac Arrest
ZHAO Tingting, ZHAO Yuanyuan, XING Jihong
2023, 14(3): 536-542. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0623
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Vaspin on Pancreatic Beta Cell Function in Type 2 Diabetic Rats by AMPK/mTOR Autophagy Signaling Pathway
WEI Jiaojiao, LIU Shiwei, DUAN Ruixue, LI Nan, WANG Jiangna
2023, 14(3): 543-552. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0183
Abstract FullText HTML PDF
Genetic Polymorphisms of SPRY4 are Associated with Adolescent Idiopathic Scoliosis in Chinese Han Population: A Single Center Retrospective Study
WU Zengyu, ZHANG Yuechuan, PENG Yue, WU Nan, QIU Guixing, ZHUANG Qianyu, ZHANG Jianguo
2023, 14(3): 553-558. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0575
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiology of Clinical Mold Infections in China: A Multicenter Retrospective Study
ZHANG Li, KANG Mei, CHEN Zhongju, CAO Cunwei, MA Ling, ZHU Min, JIN Yan, XIA Yun, CHU Yunzhuo, LIU Wenen, GUO Dawen, HUANG Ying, DUAN Jinju, WANG Junrui, XU Xuesong, MA Xiaoling, LI Bin, LIAO Kang, ZHU Pengfei, WANG Yao, XU Yingchun, MING Liang
2023, 14(3): 559-565. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0654
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of A Colon Cancer Database at Peking Union Medical College Hospital: A Single-center Database Experience
LI Kexuan, SUN Zhen, QIU Huizhong, WU Bin, LIN Guole, LU Junyang, SUN Xiyu, NIU Beizhan, XU Lai, XIAO Yi
2023, 14(3): 566-574. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0538
Abstract FullText HTML PDF
Application of Standardized Quality Control Concept in Ultrasound Department
ZHENG Yujin, LIU Hui, GUO Dandan, ZHANG Bo
2023, 14(3): 575-580. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0155
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Mechanism of Gastric Microecology in the Development of Gastric Cancer
TIAN Meng, WU Guobing, YANG Jin, OUYANG Jing, CHANG Hong, LIU Min, ZHENG Ya, CHEN Zhaofeng
2023, 14(3): 581-585. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0593
Abstract FullText HTML PDF
Progress in Imaging Study of Creeping Fat in Crohn's Disease
ZHOU Mengyuan, ZHU Qingli
2023, 14(3): 586-590. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0279
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Research Progress of the Intragastric Balloon for Weight Loss
KANG Junren, XU Qiang, LI Hailong, WEI Wei
2023, 14(3): 591-597. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0486
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Animal Models of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders-related Neuropathic Pain
SONG Shujia, PEI Lijian, XU Yan, ZHANG Xue, HUANG Yuguang
2023, 14(3): 598-602. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0647
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Skin Tissue Engineering Scaffolds and Their Materials in Wound Repair
ZHANG Siyu, MA Shiqi, WANG Mengci, LI Xiaoyi, FENG Shumei
2023, 14(3): 603-610. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0648
Abstract FullText HTML PDF
Low-grade Myofibroblastic Sarcoma of the Mandible in Children: A Case Report
LAN Yuming, WANG Fang, ZHANG Jie
2023, 14(3): 611-616. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0091
Abstract FullText HTML PDF
How can Clinicians Do A Good Job in RCT Research
SHEN Kaini, LI Jian
2023, 14(3): 617-620. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0240
Abstract FullText HTML PDF
The Development of Guidelines for Rare Diseases: Past, Present and Future
ZHOU Qi, LI Qinyuan, LIU Yali, LUO Zhengxiu, ZHANG Weishe, CHEN Tong, LI Guobao, SHANG Hongcai, YANG Kehu, ZHANG Bo, CHEN Yaolong, ZHANG Shuyang
2023, 14(3): 621-628. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0360
Abstract FullText HTML PDF
A Case Report of Thoracic Enhanced Chest CT Combined with Endobronchial Ultrasound for the Diagnosis of Asymptomatic Bronchial Dieulafoy's Disease
ZHAO Jing, LIN Yiting, LI Yunkui, ZHANG Xiaotong, ZHAO Yuanyuan, CHEN Yong, CHEN Keqi, WANG Mengzhao
2023, 14(3): 629-632. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0423
Abstract FullText HTML PDF
A Case of Primary Hepatic Neuroendocrine Tumor with Skin Lump, Rash and Bone Pain as First Symptoms
ZANG Bo, CAO Jingyu, WANG Jun, WANG Yan, WANG Liankun, WANG Changyao, LIU Bin
2023, 14(3): 633-637. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0434
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Bone Metastasis of Breast Cancer: from Basic to Clinical Research
LIU Mohan, ZHOU Xingtong, SUN Qiang
2023, 14(3): 638-645. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0600
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors of Hypoxemia During Non-cardiothoracic Surgery for Populations at High Altitude in Tibet: A Prospective Cohort Study
DUAN Hanyu, ZHU Qianmei, Cirendeji, LI Yi, MIAO Xuhan, ZHANG Yuelun, LIU Zijia, Labaciren, SHEN Le, HUANG Yuguang
2023, 14(3): 646-651. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0610
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Application of Immune Checkpoint Inhibitors CTLA-4 in Solid Tumors
LI Tao, ZHANG Kan, YANG Wenyu, LIU Lu, ZHENG Xuan, ZHANG Fan, HU Yi
2023, 14(3): 652-659. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0617
Abstract FullText HTML PDF
Application of In Situ Scenario Simulation in Advanced Cardiac Life Support Training for Eight-year Medicinal Students
MEI Qimin, ZHANG Ting, CHAI Jingjing, LIU Anlei, LIU Yecheng, ZHU Huadong
2023, 14(3): 660-664. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0676
Abstract FullText HTML PDF
Exploration of General Surgery Clinical Internship Teaching Mode for Medical Students from "4+4" Pilot Class
WU Xin, LI Binglu, ZHENG Chaoji
2023, 14(3): 665-668. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0177
Abstract FullText HTML PDF