column
Current Situation and Prospect of New Techniques for Rapid Clinical Microbiological Testing
NING Yating, YANG Qiwen, CHEN Xinfei, YU Jinhan, LI Xue, XU Yingchun
2021, 12(4): 427-432. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0387
Abstract FullText HTML PDF
Be on the Alert for Norovirus Epidemics and Outbreaks
ZHOU Menglan, WANG Yao, XU Yingchun, WU Jie, YI 1jie, SUN Fangyan, CHEN Yu
2021, 12(4): 433-437. DOI: 10.12290/xhyxzz.2020-0091
Abstract FullText HTML PDF
Tumor-associated Autoantibodies: Status and Prospect of Clinical Application
ZHAN Haoting, LI Yongzhe
2021, 12(4): 438-444. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0286
Abstract FullText HTML PDF
Application of Genetic Testing in Precision Medicine for Coronary Heart Disease
CHEN Wen, ZHOU Zhou
2021, 12(4): 445-449. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0418
Abstract FullText HTML PDF
The Clinical Application of Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry in the Diagnosis of Rare Diseases
YU Songlin, WANG Danchen, ZOU Yutong, MA Xiaoli, QIU Ling
2021, 12(4): 450-455. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0324
Abstract FullText HTML PDF
Status and Prospect of Clinical Application of the Evaluation of Anti-Ⅹa Activity in Anticoagulant Therapy
DI Ping, LI Mianyang
2021, 12(4): 456-459. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0424
Abstract FullText HTML PDF
The Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms (2020)
WU Wenming, CHEN Jie, BAI Chunmei, YIHEBALI Chi, DU Yiqi, FENG Shiting, HUO Li, JIANG Yuxin, LI Jingnan, LOU Wenhui, LUO Jie, SHAO Chenghao, SHEN Lin, WANG Feng, WANG Liwei, WANG Ou, WANG Yu, WU Huanwen, XING Xiaoping, XU Jianming, XUE Huadan, XUE Ling, YANG Yang, YU Xianjun, YUAN Chunhui, ZHAO Hong, ZHU Xiongzeng, ZHAO Yupei, Chinese Pancreatic Surgery Association, Chinese Society of Surgery, Chinese Medical Association
2021, 12(4): 460-480. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0481
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Perioperative Management of Elderly Septic Patients (2021)
YU Jiren, WANG E, WANG Difen, CANG Jing, FENG Yi, ZHANG Xijing, YANG Yi, YANG Yunmei, WU Shuijing, WANG Weijian, DU Bin, SHANG You, LIN Ru, CHENG Baoli, XIE Guohao, FANG Xiangming
2021, 12(4): 481-489. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0312
Abstract FullText HTML PDF
Multimodal Strategy of Postoperative Nausea and Vomiting Management as A Key Component of Enhanced Recovery after Surgery: Summary of the Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting
ZHANG Le, SONG Kaicheng, SHEN Le
2021, 12(4): 490-495. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0189
Abstract FullText HTML PDF
Application Value of Serum Kreb Von Den Lungen-6 in the Adjuvant Treatment of Lung Injury after Non-small Cell Lung Cancer Surgery
WU Li'na, GAO Yi, LI Wosong, LIU Yong, QIN Xiaosong
2021, 12(4): 496-502. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0308
Abstract FullText HTML PDF
Accuracy Assessment of the Morphological Analysis System with Automated Microscopy and Artificial Intelligence for Gram-stained Vaginal Discharge Smears
WANG Yao, SUN Hongli, ZHAO Ying, ZHANG Li, ZHU Renyuan, DOU Hongtao, YUAN Ying, LIU Yali, LIU Wenjing, XU Yingchun
2021, 12(4): 503-509. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0412
Abstract FullText HTML PDF
Quantification of Human Plasma 18-Hydroxycorticosterone by Isotope Dilution Ultra Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry
YIN Yicong, YU Songlin, YU Jialei, WANG Danchen, MA Chaochao, ZOU Yutong, XIE Shaowei, CHENG Qian, QIU Ling
2021, 12(4): 510-517. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0301
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Four Common Pathogens of Sexually Transmitted Diseases in Peking Union Medical College Hospital from 2013 to 2018
DU Juan, ZHANG Dong, ZHANG Rui, CHEN Yu, YI Jie, WU Jie, DOU Yaling, YANG Zhuo, YE Ali, KONG Lingjun, GAN Yong, YANG Qiwen
2021, 12(4): 518-525. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0304
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between HbA1c and the Time in Range Derived from Flash Glucose Monitoring System
DENG Mingqun, ZHOU Liyuan, ZHAI Xiao, LIU Jieying, FU Junling, YU Ruiqi, PAN Yundi, MA Liyuan, YU Miao, XU Jianping, LI Wenhui, FENG Kai, XIAO Xinhua
2021, 12(4): 526-530. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200035
Abstract FullText HTML PDF
Immunoglobulin G4 and Malignant Tumors
LIU Qiaofei, LIAO Quan
2021, 12(4): 531-536. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.022
Abstract FullText HTML PDF
Current Status of the Diagnosis and Treatment of Primary Intraocular Lymphoma
LIANG Xiaojie, WANG Liang
2021, 12(4): 537-543. DOI: 10.12290/xhyxzz.20190100
Abstract FullText HTML PDF
Thinking about the Development of Rapid Recommendation Based on the Status of COVID-19 Evidence
ZENG Li'nan, ZHANG Lingli
2021, 12(4): 544-551. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0280
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Evaluation of Chinese Clinical Practice Guidelines Published in Medical Journals in 2019:Status of the Authorship and Guideline Development Group
WANG Zijun, SHI Qianling, LIU Yunlan, REN Mengjuan, ZHAO Siya, MA Yanfang, LIU Hui, ZHANG Jingyi, WANG Ping, SUN Yajia, WANG Jianjian, LIU Xiao, LYU Meng, ZHOU Qi, YANG Nan, XUN Yangqin, CHEN Yaolong
2021, 12(4): 552-559. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0438
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on Serological Parameters Related to Erythrocyte Metabolism of People in Areas at Different High-altitude in Tibet
LIU Zhijuan, ZOU Yutong, MA Chaochao, LIU Xiaoxing, ZEJI Puchi, TIAN Liping, LI Honglei, HOU Li'an, WANG Danchen, PANG Jinrong, YANG Hongyan, QIU Ling
2021, 12(4): 560-567. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0321
Abstract FullText HTML PDF
Progress in Immune Markers and Relevant Drug Therapies of Mycosis Fungoides
HAN Jie, YU Hong
2021, 12(4): 568-574. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200278
Abstract FullText HTML PDF
Five Times of MDT for a Patient with Brain Metastases of Renal Cell Carcinoma: A "Tailor-made" Pattern of Individualized Management
LIU Penghao, WANG Yuekun, LIAN Xin, HE Jialin, LIANG Naixin, LI Yongqiang, SI Xiaoyan, WANG Hanping, ZHANG Li, YOU Hui, CHENG Xin, ZHANG Xiaobo, ZHAO Dachun, MA Wenbin, WANG Yu
2021, 12(4): 575-583. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200210
Abstract FullText HTML PDF
Application of 360° Evaluation System Based on Core-competency in Clinical Postdoctoral Training
SHI Yuxi, ZHU Huijuan, XUE Huadan, LI Yue, LUO Linzhi, LI Hang, LIANG Naixin, QIU Jie, WEI Yizhen, SUN Jun, ZHANG Shuyang
2021, 12(4): 584-588. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.013
Abstract FullText HTML PDF
Practice and Application of Four-topics Theory in Decision-making of Treatment Strategies in Patients with Rheumatic Diseases
DAI Xiaomin, JIANG Lindi
2021, 12(4): 589-593. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200171
Abstract FullText HTML PDF
Plagues and the Indian Caste System: A Hypothesis
LI Shengming, WU Dong
2021, 12(4): 594-598. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200224
Abstract FullText HTML PDF