column
Antimicrobial Susceptibility of Multi-drug Resistant Acinetobacter Baumannii and Pseudomonas Aeruginosa Isolates from 27 Hospitals in China
Xin FAN, Meng XIAO, Qi-wen YANG, Hong-tao DOU, Li-na GUO, He WANG, Ying YUAN, Peng WANG, Ying ZHAO, Qi ZHANG, Yong-hong XIAO, Ying-chun XU
2014, 5(3): 253-258. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.002
Abstract PDF
Diagnostic Value of Serum Pro-gastrin-releasing Peptide and Neuron-specific Enolase for Small Cell Lung Cancer and Its Influencing Factors
Zi-jian GUO, Zhong-juan LIU, Rui-li ZHANG, Hui-juan HAN, Xu-zhen QIN, Li ZHANG, Tao LIU, Xue LI, Yu XIAO, Qian LIU, Liang-yu XIA, Xin-qi CHENG
2014, 5(3): 259-263. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.003
Abstract PDF
Detection of Serum Cholesterol Ester Fatty Acids in the Elderly with Type 2 Diabetes Mellitus
Song-lin YU, Wei-yan ZHOU, Rui-yue YANG, Hong-xia LI, Shun-li ZHANG, Tian-jiao ZHANG, Hai-jian ZHAO, Chuan-bao ZHANG, Shu WANG, Wen-xiang CHEN, Jun DONG
2014, 5(3): 264-269. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.004
Abstract PDF
Short-term Biological Variation of Glycated Hemoglobin-A1c
Wei LI, Chun-mei HUANG, Wei WU, Ying-ying HU, Qian CHEN, ye GUO, Yu-juan ZHANG, Wei CUI
2014, 5(3): 270-272. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.005
Abstract PDF
Effect of CA125 on the Cellular Immune Function in Patients with Ovarian Cancer
Zhong-juan LIU, Gui-yu SONG, Zhao-xia ZHAO, Lin ZHANG, Xu-zhen QIN, Rui-li ZHANG, Hui-juan HAN, Zi-jian GUO
2014, 5(3): 273-277. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.006
Abstract PDF
Performance Evaluation of Clinical Detection of Coagulation Factors, Protein S, Protein C, Anti-thrombin Ⅲ, and von Willebrand Factor Antigen
Wei-ling SHOU, Wei WU, Lian-kai FAN, Tian XIE, Wei CUI
2014, 5(3): 278-282. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.007
Abstract PDF
Performance Verification of CardioChek PA Lipid Point-of-care Devices
Li-an HOU, Ling QIU, Qian DI, Xiu-zhi GUO, Hong-jie XIE, Peng-chang LI, Kai WANG, Xin-qi CHENG, Li LIU
2014, 5(3): 283-289. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.008
Abstract PDF
Clinical Application of A Fully-automatic Urine Sediment Analyzer
Juan DU, Jia XU, Ye GUO, Feng ZHANG, Wei WU, Jian-ying LI, Yue LI, Jing JIN, Min CHENG, Wei CUI
2014, 5(3): 290-296. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.009
Abstract PDF
Different Expressions of Bcl-2 and Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-3 in Intravenous Leiomyomatosis and Classical Leiomyoma
Wen-ze WANG, Guo-tao MA, Yu XIAO, Zhi-yong LIANG, Wei-zhen LOU, Ji LI, Da-chun ZHAO, Huan-wen WU, Tong-hua LIU
2014, 5(3): 297-301. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.010
Abstract PDF
Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy Caused by A Novel TYMP Gene Mutation in An Adult Patient
Bei TAN, Yun-lu FENG, Dong WU, Yi-cheng ZHU, Yu CHEN, Jia-ming QIAN
2014, 5(3): 302-306. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.011
Abstract PDF
Disease Spectra of Inpatients from Foreign Countries and Those from Hong Kong and Taiwan in Peking Union Medical College Hospital from 2011 to 2013
Xiao-yan DAI, Jun-feng ZHEN, Qiu-yue YE, Song-bai LIN, Lin CHEN, Yi-min SONG, Lan ZHU
2014, 5(3): 307-311. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.012
Abstract PDF
Sonographic Characteristics of Brachial Cleft Cysts and Brachial Cleft Fistulas
Bo ZHANG, Xiao YANG, Yu-xin JIANG, Wen-bo LI, Zhen-hong QI, Li TAN, Jing ZHANG, Qian YANG
2014, 5(3): 312-317. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.013
Abstract PDF
Surgical Treatment for Pulmonary Aspergillosis: Report of 34 Cases
Jia HE, Ye-ye CHEN, Shan-qing LI
2014, 5(3): 318-322. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.014
Abstract PDF
Bone Pate for Mastoid Obliteration after Canal Wall Down Mastoidectomy
Zhen WANG, Yi-bei WANG, Xiao-wei CHEN
2014, 5(3): 323-326. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.03.015
Abstract PDF
Human Blood Groups(3rd ed.) (2013)
2014, 5(3): 311-311.
Abstract PDF
Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract(7th ed.)(2013)
2014, 5(3): 330-330.
Abstract PDF