column
Relationship between the Mutations of Epidermal Growth Factor Receptor Gene and k-ras Gene and the Clinicopathological Features of Non-small Cell Lung Cancers
Jing ZHANG, Zhi-yong LIANG, Jie GAO, Tong-hua LIU
2010, 1(1): 53-59.
Abstract FullText HTML PDF
Immune Response of Peripheral Blood Mononuclear Cells to Lipopolysaccharide in vitro in Patients with Primary Biliary Cirrhosis
Wei-duan ZHONG, Li WANG, Jie CUI, Feng-chun ZHANG
2010, 1(1): 60-65.
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasound Diagnosis of Phyllodes Tumors
Shan-shan YOU, Yu-xin JIANG, He LIU, Qing-li ZHU, Jing ZHANG, Qing DAI, Qiang SUN, Meng-su XIAO
2010, 1(1): 66-71.
Abstract FullText HTML PDF
Laparoscopic Surgery for Adrenal Pheochromocytoma and Paraganglioma:Report of 211 Cases
Han-zhong LI, Jin WEN, Zhi-gang JI, He XIAO, Wei-gang YAN, Wei-feng XU, Zheng-pei ZENG, Yu-guang HUANG, Da-wei LIU
2010, 1(1): 72-76.
Abstract FullText HTML PDF
Imaging Diagnosis and Transcatheter Arterial Embolization for Massive Hemorrhage Due to Pseudoaneurysms Complicating Pancreatitis
Xiao-guang LI, Xiao-bo ZHANG, Hai-feng SHI, Jie PAN, Kang ZHOU, Zhi-wei WANG, Zheng-yu JIN
2010, 1(1): 77-81.
Abstract FullText HTML PDF
Fertility Sparing Therapy in Patients with Intermediate Trophoblastic Tumors
Xiao-yan SHEN, Yang XIANG, Li-na GUO, Feng-zhi FENG, Xi-run WAN, Yu XIAO, Jun ZHAO
2010, 1(1): 82-86.
Abstract FullText HTML PDF
Pathogens and Antibiotic Resistance of Isolates from Patients with Urinary Tract Infections in Peking Union Medical College Hospital, 1990-2009
Xiao-Jiang ZHANG, Xiu-li XIE, Hong-li SUN, Qi-wen YANG, Hui WANG, Ying-chun XU
2010, 1(1): 87-90.
Abstract FullText HTML PDF
Retroperitoneal Laparoscopic Surgery: Clinical Analysis of 2621 Cases
Yu-shi ZHANG, Han-zhong LI
2010, 1(1): 91-94.
Abstract FullText HTML PDF