column
The Core Methods and Key Models in Evidence-based Medicine
CHEN Yaolong, SUN Yajia, LUO Xufei, YU Xuan
2023, 14(1): 1-8. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0686
Abstract FullText HTML PDF
A New Chapter in the COVID-19 Pandemic: the Characteristics of Omicron Variant and A New Step for Scientific Epidemic Prevention and Control
LI Yi, XU Yingchun
2023, 14(1): 9-17. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0697
Abstract FullText HTML PDF
Resident-attending-professor Rounds of Consultation-liaison Psychiatry Service to Provide the Hospitalized Care of Psychiatric Comorbidities of General Hospital Inpatients
CAO Jinya, DUAN Yanping, WEI Jing
2023, 14(1): 18-21. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0578
Abstract FullText HTML PDF
Rethinking and Exploring the Comprehensive Evaluation of Clinical Practice Guidelines
SUN Yajia, SHI Qianling, YANG Nan, GUO Qiangqiang, SU Renfeng, CHEN Ze, ZHANG Guangxin, CAO Xichao, CHEN Yaolong
2023, 14(1): 22-30. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0612
Abstract FullText HTML PDF
Development of the Implementation Framework of Integrative Chinese Medicine Clinical Practice Guideline
LAI Honghao, SUN Mingyao, HUANG Jiajie, LI Ying, NING Jinling, ZHAO Weilong, TANG Wenjing, YANG Shuihua, TIAN Jinhui, CHEN Yaolong, SHANG Hongcai, Yang Kehu, GE Long
2023, 14(1): 31-38. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0667
Abstract FullText HTML PDF
Research on High Quality Evidence Acquisition and Application of Evidence-based Medicine
FAN Meiyu
2023, 14(1): 39-43. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0202
Abstract FullText HTML PDF
Weight Control and Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Evidence from China
YANG Chenlu, ZHAO Xinyu, HU Shiqi, LAN Yanqi, FENG Baoyu, WANG Li
2023, 14(1): 44-49. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0691
Abstract FullText HTML PDF
Diagnosis and Clinical Management of COVID-19 Infection in Adults: Operational Recommendations of Peking Union Medical College Hospital (2023)
Multi-disciplinary Expert Team for COVID-19, Peking Union Medical College Hospital
2023, 14(1): 50-59. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0003
Abstract FullText HTML PDF
Practical Recommendations of Peking Union Medical College Hospital for Assessment and Management of COVID-19 in Primary Care (2023)
Multi-disciplinary Expert Team for Primary Care COVID-19 Practice, Peking Union Medical College Hospital
2023, 14(1): 60-74. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0014
Abstract FullText HTML PDF
Recommendations of Nutritional Treatment for Patients with COVID-19 Infection (2023)
KANG Junren, YU kang, LIU Yanping, YAN Jie, DOU Pan, HUA Xin, Beijing Quality Control and Improvement Center for Clinical Nutrition Therapy
2023, 14(1): 75-80. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0019
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation of Guidance for the Design and Implementation of Drug Clinical Studies: Based on E8 (R1): General Considerations for Clinical Trials
BAI Xiaoyin, YANG Hong
2023, 14(1): 81-85. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0611
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on Management Guideline for the Off-label Use of Drugs in China(2021 Edition)
ZUO Wei, LIU Rongji, SUN Yajia, ZHANG Bo, CHEN Yaolong, ZHANG Shuyang
2023, 14(1): 86-93. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0588
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the Chinese Guideline for Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Neoplasms from The China Anti-Cancer Association(2022)
LIANG Yun, WU Wenming, NIE Yongzhan, CHEN Jie
2023, 14(1): 94-100. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0607
Abstract FullText HTML PDF
Development and Validation of A Prognosis Prediction Model for Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients Treated with Esophagectomy: A Multicenter Real-world Cohort Study
YANG Wenlei, LIU Fangfang, XU Ruiping, YANG Wei, HE Yu, LIU Zhen, ZHOU Fuyou, HENG Fanxiu, HOU Bolin, ZHANG Lixin, CHEN Lei, ZHANG Fan, CAI Fen, XU Huawen, LIN Miaoping, LIU Mengfei, PAN Yaqi, LIU Ying, HU Zhe, CHEN Huanyu, HE Zhonghu, KE Yang
2023, 14(1): 101-113. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0496
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of the Effectiveness of Colonoscopy, Fecal Immunochemical Test and Risk-adapted Screening Strategies in Population-based Colorectal Cancer Screening: A Multicenter Randomized Controlled Trial
CHEN Hongda, LIAO Xianzhen, DU Lingbin, DONG Dong, WEI Donghua, GAO Yi, ZHENG Weifang, CHEN Jingjun, LU Ming, ZHANG Yuhan, LU Bin, LUO Chenyu, LI Na, ZHOU Yueyang, LUO Jiahui, CAI Jie, SHI Jufang, DAI Min
2023, 14(1): 114-123. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0537
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Risk Factors of Helicobacter pylori Infection in Patients with Inflammatory Bowel Disease
ZHOU Runing, ZHANG Li, MA Kaiyu, BAO Xiuqi, WANG Weiguo, RUAN Gechong, YANG Hong
2023, 14(1): 124-130. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0639
Abstract FullText HTML PDF
Changes of Peripheral Blood Lymphocyte Subsets in 212 Active Tuberculosis Patients: A Uni-centered Descriptive Study
XIE Lantian, RUAN Guiren, LIU Xiaoqing, ZHANG Lifan, ZHANG Yueqiu, QIU Zhifeng, SHI Xiaochun
2023, 14(1): 131-138. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0645
Abstract FullText HTML PDF
Fungal Microscopic Image Classification Based on Multi-scale Attention Mechanism
ZHANG Xueyuan, XU Hongyan, DONG Yueming, LIU Danfeng, SUN Pengrui, YAN Rui, CUI Hongliang, LEI Hong, REN Fei
2023, 14(1): 139-147. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0169
Abstract FullText HTML PDF
Influencing Factors of Hospital Costs for Pituitary Tumor Under DRG Payment
YANG Lang, WEI Junji, YIN Rui, WEN Junxian, CHANG Jianbo, CHEN Yihao, ZHANG Xiao, ZHANG Guojie, LI Chunhou, MA Wenbin, WANG Renzhi
2023, 14(1): 148-152. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0068
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Influencing Factors for High-risk Human Papillomavirus Infection
WANG Xiaodan, ZHANG Zhan, LIU Zhaohui
2023, 14(1): 153-158. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0193
Abstract FullText HTML PDF
Image Recognition Method of Cervical Adenocarcinoma in Situ Based on Deep Learning
LIU Chang, ZHENG Yuchao, XIE Wenqian, LI Chen, LI Xiaohan
2023, 14(1): 159-167. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0109
Abstract FullText HTML PDF
Data and Methods in Computer-aided Diagnosis Systems of Skin Diseases
YANG Yiguang, WANG Juncheng, XIE Fengying, LIU Jie
2023, 14(1): 168-176. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0413
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Trials and Current Progress in the Treatment of Triple-negative Breast Cancer
LI Linrong, LI Yan, SUN Qiang
2023, 14(1): 177-183. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0085
Abstract FullText HTML PDF
Big Data and Artificial Intelligence in Medicine
LI Yang, DU Leilei, XU Fei, LI Yixuan, QIAO En
2023, 14(1): 184-189. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0182
Abstract FullText HTML PDF
Advances in the Study of Lynch Syndrome Associated Endometrial Cancer
LIU Xiao, LI Yulan, MA Xing, XU Feixue
2023, 14(1): 190-195. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0189
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on Prophylaxis of Pneumocystis Carini Pneumonia by Trimethoprim-Sulfamethoxazole in Patients with Autoimmune Diseases
QUE Yongtu, LI Pengchong, ZHANG Fengchun
2023, 14(1): 196-202. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0131
Abstract FullText HTML PDF
Registration of Clinical Practice Guidelines
GUO Qiangqiang, XUN Yangqin, LIU Hui, LUO Xufei, YU Xuan, SHI Qianling, ZHOU Qi, WANG Zijun, CHEN Yaolong
2023, 14(1): 203-208. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0521
Abstract FullText HTML PDF
Evidence-based Treatment with Chronic Colonic Diverticulitis: A Case Report
YU Ziqing, TANG Xiaoyan, WU Bin, YANG Hong
2023, 14(1): 209-214. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0585
Abstract FullText HTML PDF
Application of All-elements Surgical Simulated Surgery Training in Surgical Skills Training for Interns
QIU Xiaoyuan, BAI Xueshan, LIU Yuxin, LIN Guole
2023, 14(1): 215-219. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0801
Abstract FullText HTML PDF
Application of Image Ward Round in Department of Critical Care Medicine
ZHOU Yuankai, HE Huaiwu, LONG Yun
2023, 14(1): 220-224. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0743
Abstract FullText HTML PDF
The Parasitologists and Medical Educators of Peking Union Medical College Shown on the Old Postcards
WEI Yuhang, LI Zeya, YANG Shuyue, ZHANG Weihua
2023, 14(1): 225-228. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0759
Abstract FullText HTML PDF