column
Cognitive Advances of Hospital Acquired Infection Prevention in the Department of Critical Care Medicine
LIU Jingjing, WANG Xiaoting, LIU Dawei, CHAI Wenzhao
2024, 15(3): 479-482. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0114
Abstract PDF
Predicament and Breakthrough of Hospital Acquired Infection in the Department of Critical Care Medicine
WANG Wenyan, YIN Wanhong
2024, 15(3): 483-488. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0111
Abstract PDF
Hospital Acquired Infections and Non-Hospital Acquired Infections in the Department of Critical Care Medicine
SHI Zhan, CHANG Zhigang
2024, 15(3): 489-497. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0119
Abstract PDF
Achieving Catheter Related Blood Stream Zero Infection in the Department of Critical Care Medicine is not a Dream
WANG Bin, CHAI Wenzhao
2024, 15(3): 498-505. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0081
Abstract PDF
Pharmacologic Prophylaxis of Hospital Acquired Infections in the Department of Critical Care Medicine
DING Xin, WANG Xiaoting
2024, 15(3): 506-512. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0092
Abstract PDF
Preventing Hospital Acquired Infection of Special Host in the Department of Critical Care Medicine--Organ Transplant Patients
LI Tao, YANG Tongnan, LIU Bao, GAN Kang, LIU Ling, DUAN Jun
2024, 15(3): 513-517. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0054
Abstract PDF
Cognition and Practice of Doctor-Nurse Integration Construction in the Department of Critical Care Medicine
SUN Jianhua, LUO Hongbo, LI Zunzhu, LU Meishan, LIAN Hui, WANG Xiaoting, Critical Care Ultrasound Study Group
2024, 15(3): 518-521. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0116
Abstract PDF
2024 Expert Consensus on Hospital Acquired Infection Control Principles in the Department of Critical Care Medicine
CHAI Wenzhao, LIU Jingjing, WANG Xiaoting, MA Xiaojun, TANG Bo, ZHANG Qing, WANG Bin, WANG Xiaomeng, ZHU Shihong, CHEN Wenjin, CHEN Zujun, YANG Quanhui, YANG Rongli, DING Xin, ZHAO Hua, CHENG Wei, DUNA Jun, GAO Jingli, LIU Dawei
2024, 15(3): 522-531. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0301
Abstract PDF
Clinical Practice Guideline for Primary Liver Cancer(2024 Edition)
Department of Medical Administration, National Health Commission of the People's Republic of China
2024, 15(3): 532-559. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0304
Abstract PDF
Interpretation on the Chinese Guideline for the Diagnosis and Treatment of Takayasu's Arteritis (2023)
JIN Shangyi, TIAN Xinping
2024, 15(3): 560-566. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0209
Abstract PDF
Impact of Airway Stepwise Management Strategy on Hospital Acquired Pneumonia in the Ultra Elderly Critically Ill Patients
LU Meishan, WANG Xinbo, ZHANG Hongmin, HU Zhenzhen, LI Yanchao, LI Jiayong, HU Haoqi, WANG Xiaoting
2024, 15(3): 567-572. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0121
Abstract PDF
Applying the Electrical Impedance Tomography to Assess Lung Regional Ventilation Distribution in ICU Patients After Cardiac Surgery and Exploring Its Preliminary Values
LIU Wenjia, ZHOU Runshi, LI Zunzhu, SU Longxiang, CUI Wenbo, LONG Yun, HE Huaiwu
2024, 15(3): 573-579. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0626
Abstract PDF
Association of Triglyceride to High Density Lipoprotein-Cholesterol Ratio In Early Pregnancy with the Risk of Gestational Diabetes Mellitus: Large-sample Retrospective Cohort Study
YANG Xuanjin, WANG Yaxin, LI Yini, ZHANG Suhan, MA Liangkun, SUN Yin
2024, 15(3): 580-586. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0495
Abstract PDF
Single-cell Transcriptome Analysis of Sertoli Cells under High-altitude Environment Reveals Reproductive Toxicity Mechanisms
JI Yunhua, WANG Linmeng, YAO Zhen, TAN Xiao, GUO Xuyan, HOU Haozhong, ZHANG Bo
2024, 15(3): 587-597. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0435
Abstract PDF
Incidence and Influencing Factors of Subacute and Chronic Pain in Patients Returning to ICU After Surgery
DAO Riao, TIAN Yuan, CHEN Huan, ZHANG Yuelun, YU Chunhua
2024, 15(3): 598-603. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0580
Abstract PDF
Establishment of a LASSO-Logistic Regression-based Risk Prediction Model for Early Recurrence of Siewert Ⅱ/Ⅲ Adenocarcinoma of Esophagogastric Junction Post-Surgery
ZHANG Zuyu, WEI Hong, LIU Qian, WANG Yaoqiang, FAN Xueyan, LUO Ruiying, LUO Changjiang
2024, 15(3): 604-615. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0502
Abstract PDF
Correlation of CD117 and DOG1 Expression with the Clinicopathological Features and Prognosis in Triple-negative Breast Cancer
WANG Yajuan, WANG Yuan, REN Xinyu
2024, 15(3): 616-623. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0454
Abstract PDF
Clinical Application of Ultrasound-guided RISS Plane Block for Postoperative Analgesia After Minimally Invasive McKeown Esophagectomy: A Prospective Randomized Controlled Study
LUO Fuchao, ZHANG Junhua, CHENG Peng, WU Jing, ZHONG Bin, LYU Bing, HUANG Guogang, LIU Yang, ZHANG Zexue, WEI Xiaohong
2024, 15(3): 624-631. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0358
Abstract PDF
Research Progress of Multifocal/Multicentric Breast Cancer
LIU Jia, ZHOU Xingtong, SUN Qiang
2024, 15(3): 632-641. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0562
Abstract PDF
Advances in the Evaluation of Freezing of Gait in Parkinson's Disease
GE Ying, ZHAO Wowa, LIU Ying
2024, 15(3): 642-648. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0498
Abstract PDF
Notch Signaling Pathway and Congenital Heart Disease
TIAN Kunling, CHEN Chuanning
2024, 15(3): 649-654. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0594
Abstract PDF
Four Cases of Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor of Lateral Ventricles in Children
FENG Jiaqi, WANG Xinyao, BAO Lei, GUAN Wenbin, ZHOU Yabing, WANG Xiaoqiang
2024, 15(3): 655-660. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0559
Abstract PDF
Artificial Intelligence in Shared Decision Making
LU Yao, LIU Jianing, WANG Mian, HUANG Jiajie, HAN Baojin, SUN Mingyao, CHENG Qianji, NING Jinling, GE Long
2024, 15(3): 661-667. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0209
Abstract PDF
Vitruvian Plot: A Visual Tool for Intuitive Display of Evidence Summarization Results
LAI Honghao, SUN Mingyao, LI Ying, HUANG Jiajie, LIU Jianing, PAN Bei, TIAN Jinhui, GE Long
2024, 15(3): 668-675. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0201
Abstract PDF
How to Correctly Understand and Use the Low-quality Evidence to Formulate Recommendations in Guidelines
SHI Qianling, LIU Hui, WANG Zijun, LUO Xufei, WANG Bingyi, YANG Nan, MENG Wenbo, CHEN Yaolong
2024, 15(3): 676-685. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0278
Abstract PDF
Past and Present of Implementation Science (Part Ⅱ)——Theories, Paradigm, and Characteristics
XU Dong, CAI Yiyuan, CHEN Jiangyun
2024, 15(3): 686-693. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0025
Abstract PDF
Correlation Analysis Between Ultrasonic Epiphysis Cartilage Thickness and Bone Age
ZHAO Zeqing, CHEN Shi, ZHANG Li, ZHANG Yixuan, Yang Yamei, Gu Yilin, WANG Fengdan, PAN Hui, YANG Xiao, LI Jianchu
2024, 15(3): 694-701. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0093
Abstract PDF
Novel 18F-FES PET/CT in Non-invasive Functional Diagnosis of Delayed Lung Metastasis Presented with Horner Syndrome in a Metastatic Breast Cancer Patient
YAO Ru, HAO Zhixin, QU Yang, ZHANG Chao, LI Weijia, LANG Jie, PAN Bo, ZHOU Yidong, SUN Qiang, HUO Li
2024, 15(3): 702-707. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0530
Abstract PDF
Establishment and Preliminary Application of Competency Model for Undergraduate Medical Imaging Teachers
SU Tong, CHEN Yu, ZHANG Daming, ZHAO Jun, SUN Hao, DING Ning, XUE Huadan, JIN Zhengyu
2024, 15(3): 708-717. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0401
Abstract PDF
Establishment and Preliminary Application of Competence Framework for Clinical Teaching Management Positions Based on Nominal Group Technique
WEI Yizhen, ZHANG Duoduo, WANG Qiang, CHANG Xiao, CHEN Meini, LUO Linzhi
2024, 15(3): 718-723. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0443
Abstract PDF
Reinhard Hoeppli and Medical Parasitology/Tropical Medicine in Peking Union Medical College
LI Hongmei, LI Naishi
2024, 15(3): 724-728. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0430
Abstract PDF