column
Strengthen Preparedness for Public Health Emergency and Response Capabilities of Public Academic Medical Centers
ZHANG Shu-yang
2020, 11(6): 641-644. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.002
Abstract FullText HTML PDF
Elaborate Nursing Management in Public Health Emergencies
WU Xin-juan, SUN Hong
2020, 11(6): 645-648. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.003
Abstract FullText HTML PDF
Application of the Technology of Serum Specific Antibody in Detecting 2019 Novel Coronavirus
NING Ya-ting, HOU Xin, LU Min-ya, WU Xian, LI Yong-zhe, XU Ying-chun
2020, 11(6): 649-653. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20200050
Abstract FullText HTML PDF
Differential Diagnosis between Coronavirus Disease 2019 and Interstitial Pneumonia
PENG Min, SUN Xue-feng, ZHAO Jing, WANG Jing-lan, SONG Lan, WANG Meng-zhao, SHI Ju-hong, LI Tai-sheng, ZHANG Feng-chun, CAI Bai-qiang, ZHU Yuan-jue
2020, 11(6): 654-658. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.001
Abstract FullText HTML PDF
Progress of Remdesivir in the Treatment of Coronavirus Infection
JIN Fan, XIE Jing, CHEN Rui, WANG Huan-ling
2020, 11(6): 659-664. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20200034
Abstract FullText HTML PDF
Expert Proposal on Maternal Psychological Adjustment during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019
MA Liang-kun, DUAN Yan-ping, ZHENG Rui-min, ZENG Xue-jun, LIU Jun-tao, WEI Jing
2020, 11(6): 665-668. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20200031
Abstract FullText HTML PDF
Speed Up the Construction of the Service System of Blood Stations and Promote the Healthy Development of Blood Donation
Bureau of Medical Administration
2020, 11(6): 669-671. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.007
Abstract FullText HTML PDF
Diagnosis and Clinical Management of 2019 Novel Coronavirus(2019-nCoV) Infection: An Operational Recommendation of Peking Union Medical College Hospital(V2.0)
Working Group of 2019 Novel Coronavirus, Peking Union Medical College Hospital
2020, 11(6): 672-675. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20200022
Abstract FullText HTML PDF
Intra-hospital Transport of Patients with Severe Coronavirus Disease 2019:An Expert Consensus
LI Zun-zhu, SUN Hong, CUI Wen-bo, WANG Hui, WANG Ling, LI Jie-qiong, HUANG Hai-yan, TIAN Yong-ming, CAO Lan, HU Da-ling, SUN Yan-yan, WU Xin-juan
2020, 11(6): 676-681. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.009
Abstract FullText HTML PDF
Consensus of Gaucher Disease by Experts from Multidisciplinary Team(2020)
Multidisciplinary Team for Rare Diseases, Peking Union Medical College Hospital
2020, 11(6): 682-697. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.010
Abstract FullText HTML PDF
WHO-EORTC Classification of Primary Cutaneous Lymphomas:Updates and Interpretation
LIU Jie, LUO Yi-xin, LIU Zhao-rui, LIU Yue-hua, ZHANG Wei, LU Zhao-hui
2020, 11(6): 698-702. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.011
Abstract FullText HTML PDF
Correlation between Diagnostic Indicators of Metabolic Syndrome and Severe Benign Prostatic Hyperplasia
WANG Zi-juan, DU Yi-qing, ZHANG Jian, TANG Xu, YU Lu-ping, ZHANG Xiao-wei, LIU Shi-jun, XU Tao
2020, 11(6): 703-709. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.012
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Two Needle Placements on the Local Efficacy of Radiofrequency Ablation for Hepatic Carcinoma
ZHAO Kun, YAN Kun, YANG Wei, WU Wei, ZHANG Zhong-yi, WANG Song, CHEN Min-hua
2020, 11(6): 710-714. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.013
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors for Unplanned Reintubation after Head and Neck Surgery
CHEN Si, ZHANG Yue-lun, CHE Lu, SHEN Le, HUANG Yu-guang
2020, 11(6): 715-719. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.014
Abstract FullText HTML PDF
The Regulation of Bone Morphogenetic Protein Signaling in Endothelial Physiology and Pulmonary Hypertension
ZHAO Xin, WEI Qing-xia, YANG Jun
2020, 11(6): 720-726. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.015
Abstract FullText HTML PDF
Surgical Treatment for Craniovertebral Junction Malformations and Prevention of Complications
TENG Chu-bei, LI Xue-jun
2020, 11(6): 727-731. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.016
Abstract FullText HTML PDF
The Diagnosis and Treatment of Lymphatic Leakage after Gynecological Pelvic Surgery
ZHANG Xiao-yu, SHEN Yang
2020, 11(6): 732-736. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.003
Abstract FullText HTML PDF
Study of Physiotherapy Scoliosis-Specific Exercise
YUAN Wang-shu, CHEN Li-xia, SHEN Jian-xiong, LIU Ying, WANG Hai, YU Ke-yi, CONG Hui
2020, 11(6): 737-741. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.018
Abstract FullText HTML PDF
Diagnosis and Treatment of Pancreatic Lymphoepithelial Cyst
HU Ya, CHANG Xiao-yan, XUE Hua-dan, DAI Meng-hua, ZHANG Tai-ping, LIAO Quan, WANG Wei-bin, ZHAO Yu-pei
2020, 11(6): 742-745. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.019
Abstract FullText HTML PDF
From Knowledge to Action: Bridging the Gap Between Theory and Practice in Clinical Practice Guidelines
CHEN Yao-long, SHI Qian-ling, ZHAO Jun-qiang, XU Dong, LI Hui, SHAO Rui-tai, CHEN Tong, LIU En-mei, MA Yan-fang, ZHOU Qi, SHANG Hong-cai, YANG Ke-hu
2020, 11(6): 746-753. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.020
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and Development of Platform Construction of Clinical Biobank in China
HUANG Ping, FENG Bian-ying, MU Di, ZHOU Hao, YAO Zu-de, MAN Qiu-hong
2020, 11(6): 754-757. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.021
Abstract FullText HTML PDF
Application of Cyclin-dependent Kinase 4/6 Inhibitors in the Treatment of Malignancies and the Mechanism of Drug Resistance
TANG Hui, YING Hong-yan, BAI Chun-mei
2020, 11(6): 758-765. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.022
Abstract FullText HTML PDF
Abdominal Pain, Duodenal Ulcer, Portal Hypertension:Unusual "Pancreatic Mass"
LU Jia, GUO Tao, LI Ji, YANG Ai-ming, ZHANG Tai-ping, XUE Hua-dan, CAO Wei, FENG Rui-e
2020, 11(6): 766-773. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.06.023
Abstract FullText HTML PDF
Cesarean Section under General Anesthesia on a Case of the Second Pregnancy with a Single Ventricle
TANG Shan, CHENG Bo, LIU Dan-yan
2020, 11(6): 774-777. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.010
Abstract FullText HTML PDF