Contact Us

  • Share:
Visited: 

Mailing Address:

Room 302,Third Floor,Building 7, No. 1 Shuaifuyuan, Wangfujing, Dongcheng District, Beijing 100730, China

Phone: 86-10-69154261 (Li Na,Liu Yang)

             86-10-69154262 (Li Yule)

             86-10-69154263 (Zhao Na)

E-mail: medj@pumch.cn


  • Share:
Visited: