column
Value of Preoperative Ultrasound in the Diagnosis and Localization of Soft-tissueTumor-associated Hypophosphatemic Osteomalacia
Peiying Wang, Yuxin Jiang, Shenling Zhu, Ruyu Liu, Yu Xia, Qingli Zhu, Zhenhong Qi, Sheng Cai, Jianchu Li, Zhenzhen Liu, Ruina Zhao, Xingjian Lai, Qing Zhang, Bo Zhang
2017, 8(1): 14-19. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Vitamin D Nutritional Status and Its Influencing Factors among Women with GestationalDiabetes Mellitus in Mid- to Late-gestation
Yanping Liu, Qiaer Jin, Yuanyuan Bao, Shanshan Li, Shonglin Yu, Ling Qiu
2017, 8(1): 20-24. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Pulsed Actinomycin D for the Treatment of Low-risk Gestational Trophoblastic Neoplasia
Chenchen Fan, Fengzhi Feng, Yang Xiang, Xirun Wan, Junjun Yang, Jun Zhao, Tong Ren
2017, 8(1): 25-29. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.006
Abstract FullText HTML PDF
nvestigation on Traditional Chinese Medicine Prescription of Tertiary Hospital Based on Outpatient Prescription Sample
Zhu Zhu, Genzhi Yang, Qianqian Fan, Qing Chang, Xiaochun Liang, Wen Li, Yan Tang
2017, 8(1): 30-34. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between Quality of Life and Joint Health in Hemophilic Children
Ying Liu, Hong Zhao, Jianping Zhang, Jinling Zhao, Xiaojuan Zhao, Lixia Chen
2017, 8(1): 35-38. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.008
Abstract FullText HTML PDF
Expression of ARHI and HuR in PANC-1 Cells
Hong Yang, Shanshan Hu, Gechong Ruan, Xiaoou Yang, Jiaming Qian
2017, 8(1): 39-42. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Pseudohyperkalemia of Leukemia Patients with Hyperleukocytosis Caused by Pneumatic Tube System
Ran Gao, Liangyu Xia, Yinqi Cheng, Xuzhen Qin, Shonglin Yu, Zengmei Ge, Jun Gao, Fang Zhao, Ling Qiu
2017, 8(1): 9-13. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.003
Abstract FullText HTML PDF
Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital
Yali Xu, Xi Cao, Qiang Sun
2017, 8(1): 4-8. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.002
Abstract FullText HTML PDF
Effectiveness Assessment of Partial Nephrectomy with Flexible Three-dimensional Laparoscopy
Jin Wen, Hanzhong Li, Zhigang Ji
2017, 8(1): 43-45. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Williams Gynecology(3rd ed.) (2016)
2017, 8(1): 64-64.
Abstract FullText HTML PDF
Understanding Value-based Healthcare(2015)
2017, 8(1): 80-80.
Abstract FullText HTML PDF