column
Distribution and Characteristics of Diseases in Endocrine Emergency Consultation
Shi CHEN, Xiao-ping XING, Feng GU, Xiao-feng CHAI, Fan PING, Hui PAN
2015, 6(5): 324-326. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.002
Abstract FullText HTML PDF
Mutation in TGFB1 Causes Rare Progressive Diaphyseal Dysplasia
Xiao-jie XU, Dou-dou MA, Fang Lü, Yi LIU, Jian-yi WANG, Yan JIANG, Ou WANG, Wei-bo XIA, Xiao-ping XING, Mei LI
2015, 6(5): 327-332. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.003
Abstract FullText HTML PDF
Langerhans' Cell Histocytosis with Thyroid Involvement: Report of Six Cases and Literature Review
Fen WANG, Fan PING, An-li TONG, Wei-gang ZHAO, Xiao-lan LIAN, Wei LI
2015, 6(5): 333-337. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.004
Abstract FullText HTML PDF
Role of Preoperative Localization with Ultrasound in Thyroid Carcinoma Neck Lymphadenectomy
Qiong WU, Shi-bao FANG, Xiao-yi LI, Hong-feng LIU, Ge CHEN, Xiao YANG, Shen-ling ZHU, Yu-xin JIANG, Rui-na ZHAO, Yu XIA, Meng YANG, Qing ZHANG, Liang WANG, Wen-bo LI, Bo ZHANG
2015, 6(5): 338-342. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.005
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Huai Qi Huang Granules on Immune Function of Adriamycin Nephrosis Rats with Massive Proteinuria
Wei WANG, Ying RU, Hong-mei SONG, Dong-mei LIAN
2015, 6(5): 343-347. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.006
Abstract FullText HTML PDF
Plastic Surgery for Facial Hemiatrophy with Facial Paralysis
Wei-qing HUANG
2015, 6(5): 348-351. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.007
Abstract FullText HTML PDF
Deep Venous Thrombosis in First Trimester: Report of Three Cases and Literature Review
Wen-da WANG, Yu ZHAO, Ping PENG, Xin-yan LIU
2015, 6(5): 352-356. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.008
Abstract FullText HTML PDF
Current Status and Characteristics of Perioperative Transfusion in Gynecologic Patients
Tao WANG, Jin-song GAO, Keng SHEN, Ling-ya PAN, Yang XIANG, Lan ZHU
2015, 6(5): 357-360. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.009
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Tissue Perfusion Oriented Red Blood Cell Transfusion Strategy on Outcomes of Critically Ill Patients
Xiang ZHOU, Da-wei LIU, Yun LONG, Long-xiang SU, Wei CHENG, Qing ZHANG
2015, 6(5): 361-368. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.05.010
Abstract FullText HTML PDF
Managing the Diabetic Foot(3rd ed)(2014)
2015, 6(5): 389-389.
Abstract FullText HTML PDF