column
Comparison between Methylation-specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification and Methylation-specific PCR in Diagnosis of Prader-Willi Syndrome
Wei WANG, Min WEI, Hong-mei SONG, Zheng-qing QIU, Hui-ping SHI, Shi-min ZHAO
2014, 5(4): 369-375. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.003
Abstract FullText HTML PDF
Dietary Intakes of Mothers of Premature Infants and Its Possible Associations with Macronutrients and Energy in Breast Milk
Bi-zi HE, Yan-ping LIU, Shan-shan LI, Yuan-yuan BAO, Xiu-jing SUN, Dan-hua WANG
2014, 5(4): 376-378. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.004
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors for Neutropenia in Extremely Low Birth Weight Infants
Chen WANG, Dan-hua WANG
2014, 5(4): 379-383. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.005
Abstract FullText HTML PDF
Efficacy of Low Dose Corticosteroid Therapy in Duchenne Muscular Dystrophy
Ming-sheng MA, Xü-de ZHANG, Min WEI, Shi-min ZHAO, Zheng-qing QIU
2014, 5(4): 384-388. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.006
Abstract FullText HTML PDF
Diagnostic Value of Epinephrine Stimulation Test in Distinguishing Type Ⅰ and Type Ⅲ Glycogen Storage Diseases
Shan JIAN, Wei WANG, Min WEI, Zheng-qing QIU
2014, 5(4): 389-392. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.007
Abstract FullText HTML PDF
Primary Intramedullary Spinal Cord Mixed Germinoma in Children: Report of One Case and Review of Literature
Xue-zhen ZHAO, Juan XIAO, Li-juan GOU, Ji LI, Ming-ming HU, Ming LI, Chang-yan WANG, Chen WANG, Lin WANG
2014, 5(4): 393-398. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.008
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Application of Systematic Management of Human Milk Feeding in Hospitalized Preterm Infants
Shu-jü FENG, Ya-lin JING, Hang-jian CHEN, Zheng-hong LI, Guang-pei GAO, Dan-hua WANG
2014, 5(4): 399-404. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.009
Abstract FullText HTML PDF
Characteristic Liver Manifestations of Glycogen Storage Disease Type Ⅰa: A Retrospective Study of 82 Cases
Xiao-yan TANG, Meng CHEN, Ming-sheng MA, Ming Li, Zheng-qing QIU
2014, 5(4): 405-407. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.010
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors Associated with Readmission for Neonatal Hyperbilirubinemia
Ying RU, Chang-yan WANG, Wei WANG, Zheng-hong LI
2014, 5(4): 408-411. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.011
Abstract FullText HTML PDF
Necessity of Bedside Echocardiography for Patient with Different Clinical Conditions and Its Values in Diagnosis and Treatment
Yong-tai LIU, Li-gang FANG, Wen-ling ZHU, Quan FANG
2014, 5(4): 412-416. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.012
Abstract FullText HTML PDF
Dosimetric Comparison of Different Pattern of Intensity-modulated Radiotherapy for Pancreatic Carcinoma
Wei-ping WANG, Bo YANG, Ting-tian PANG, Nan LIU, Ke HU, Jie QIU, Fu-quan ZHANG
2014, 5(4): 417-421. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.013
Abstract FullText HTML PDF
Surveillance of Antimicrobial Resistance in Peking Union Medical College Hospital 2013
Xiao-jiang ZHANG, Qi-wen YANG, Hong-li SUN, Yao WANG, He WANG, Xiu-li XIE, Ren-yuan ZHU, Hong-tao DOU, Hui ZHANG, Ying-chun XU
2014, 5(4): 422-428. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.014
Abstract FullText HTML PDF
Surgery for Rectal Carcinoids of 1-2 cm in Diameter in 31 Patients
Xiao YANG, Bin WU, Yi XIAO, Guo-le LIN, Bei-zhan NIU, Hui-zhong QIU
2014, 5(4): 429-431. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.015
Abstract FullText HTML PDF
Sonographic Characteristics of Ectopic Thyroid
Shen-ling ZHU, Xiao YANG, Rui-na ZHAO, Ke LÜ, He LIU, Na LI, Qing ZHANG, Xing-jian LAI, Bo ZHANG
2014, 5(4): 432-436. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.016
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Outcome of Mitral Valve Repair for Non-ischemic Mitral Regurgitation
Xing-rong LIU, Chao-ji ZHANG, Jian-zhou LIU, Qi MIAO, Guo-tao MA, Li-hua CAO, Xiao-feng LI
2014, 5(4): 437-440. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.017
Abstract FullText HTML PDF
Application of Gingival and Tongue Biopsy in Diagnosis of Amyloidosis
Gang XÜ, De-shun DU
2014, 5(4): 441-444. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.04.018
Abstract FullText HTML PDF
Creasy & Resnik's Maternal-Fetal Medicine:Principles and Practice (7th ed.) (2014)
2014, 5(4): 388-388.
Abstract FullText HTML PDF
Netter's Pediatrics(2011)
2014, 5(4): 398-398.
Abstract FullText HTML PDF