column
Basal Metabolic Rate Determined by Indirect Calorimetry and Its Correlation to Body Composition of Beijing Adult Residents
Yan-ping LIU, Wei CHEN, De-qian MAO, Jian-hua PIAO, Ran LI, Fang YUAN, Han SUN, Wei-hong LI, Yan-li PENG, Ning LIU, Yu-xiu LIU, Xiao GUO, Yun-yu HUANG, Yan LIU, Miao JIANG
2013, 4(1): 11-14. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.003
Abstract PDF
Clinical Features of Aortic Aneurysm-associated Chronic Disseminated Intravascular Coagulation
Ying ZHANG, Min SHEN, Jun-ling ZHUANG, Bao LIU, Xue-jun ZENG
2013, 4(1): 15-19. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.004
Abstract PDF
Use of Moxifloxacin Injection for Inpatients in Peking Union Medical College Hospital
Yu-xuan ZHANG, Yi-li SHI, Dan MEI, Li-ping DU, Shi-fang YAN
2013, 4(1): 20-25. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.005
Abstract PDF
Characteristics of Antisynthetase Syndrome with Anti-threonyl tRNA Synthetase Antibody
Qing-jun WU, Zhang-han DAI, Wen ZHANG, Yong-zhe LI, Xin-ping TIAN, Xuan ZHANG, Yan ZHAO, Xiao-feng ZENG, Feng-chun ZHANG, Fu-lin TANG
2013, 4(1): 26-30. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.006
Abstract PDF
Role of Bakri Balloon in Management of Postpartum Haemorrhage
Chen-wei FU, Jun-tao LIU, Jian-qiu YANG, Xu-ming BIAN, Jin-song GAO, Ying SHAN, Yu GU
2013, 4(1): 31-34. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.007
Abstract PDF
Influence of Artifacts Produced by Two Types of Implants and Porcelain Fused to Metal Crowns on 3.0T Magnetic Resonance Imaging
Cheng-jie WANG, Li-chun WU, Qing KANG, Qing LIN
2013, 4(1): 35-38. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.008
Abstract PDF
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Studies on Anxiolytic Drug Buagafuran
Xia CHEN, Ji JIANG, Fen YANG, Tao LIU, Wen ZHONG, Hong-zhong LIU, Pei HU
2013, 4(1): 5-10. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2013.01.002
Abstract PDF
Translational Vascular Medicine:Pathogenesis, Diagnosis and Treatment(2012)
2013, 4(1): 87-87.
Abstract PDF